welcome to

VZW België-Canada

explore – experience – remember

Wie zijn we?

VZW België-Canada

Opgericht in 1995
De vereniging heeft als doel het bestendigen en verder ontwikkelen van de relaties tussen België en Canada. De vereniging wil tevens de dankbaarheid van het Belgische volk aan Canada en het Canadese volk benadrukken.
Canada heeft in de Tweede Wereldoorlog een immens offer gebracht. Er werden meer dan één miljoen jonge Canadezen ingezet, waarvan er 45.000 nooit hun prachtig vaderland terugzagen.
In februari 1945 werd gestart met de aanleg van de Canadese militaire begraafplaats in Adegem. De jaarlijkse ingetogen Herdenking in september op het Canadees Kerkhof is een ideale gelegenheid om een ode te brengen aan de vrede.
De vzw België-Canada wenst de banden met de bevrijders van onze regio, verder te ontwikkelen, teneinde het verleden niet te vergeten en te ijveren voor een betere wereld.
De werking van de vzw is slechts mogelijk dankzij de medewerking van de Canadese Ambassade, de steun van steden en gemeenten, sponsoren en zovele toegewijde oud-strijders, sympathisanten en leden.

Fotohoek

19
Algemene Vergadering Damme 2015 024
Sbmm26
Canadees Bezoek Nov 2015 073
Canadees Bezoek Nov 2015 034
Sbmm6
Algemene Vergadering Damme 2015 01
20
Sbmm20
Algemene Vergadering Damme 2015 044
2
Sbmm27
3
Algemene Vergadering Damme 2015 067
4
Canadees Bezoek Nov 2015 043
Sbmm21
Algemene Vergadering Damme 2015 021
Canadees Bezoek Nov 2015 020
Sbmm12
Algemene Vergadering Damme 2015 033
Canadees Bezoek Nov 2015 062
Canadees Bezoek Nov 2015 030
Algemene Vergadering Damme 2015 051
Canadees Bezoek Nov 2015 063
Canadees Bezoek Nov 2015 086
Canadees Bezoek Nov 2015 049
15
Sbmm17
Algemene Vergadering Damme 2015 016
5
Canadees Bezoek Nov 2015 018
Sbmm1
Algemene Vergadering Damme 2015 017
Canadees Bezoek Nov 2015 011
7
Sbmm25
Algemene Vergadering Damme 2015 037
8
Canadees Bezoek Nov 2015 02
Algemene Vergadering Damme 2015 012
10
Canadees Bezoek Nov 2015 060
Sbmm10
Canadees Bezoek Nov 2015 023
12
Sbmm2
13
Algemene Vergadering Damme 2015 032
Sbmm22
16
Sbmm9
Canadees Bezoek Nov 2015 069
Canadees Bezoek Nov 2015 012
Sbmm8
Sbmm4
Sbmm16
11
Algemene Vergadering Damme 2015 022
Algemene Vergadering Damme 2015 029
Sbmm15
9
Sbmm13
14
Canadees Bezoek Nov 2015 09
Canadees Bezoek Nov 2015 048
Sbmm30
Sbmm7
1
Sbmm23
Sbmm24
Sbmm29
Canadees Bezoek Nov 2015 027
Sbmm28
Sbmm19
Sbmm14
Algemene Vergadering Damme 2015 06
Sbmm11
Sbmm3
Canadees Bezoek Nov 2015 029
Canadees Bezoek Nov 2015 087
Algemene Vergadering Damme 2015 048
17
6
18
Sbmm18