welcome to

VZW België-Canada

explore – experience – remember

Wie zijn we?

VZW België-Canada

Opgericht in 1995
De vereniging heeft als doel het bestendigen en verder ontwikkelen van de relaties tussen België en Canada. De vereniging wil tevens de dankbaarheid van het Belgische volk aan Canada en het Canadese volk benadrukken.
Canada heeft in de Tweede Wereldoorlog een immens offer gebracht. Er werden meer dan één miljoen jonge Canadezen ingezet, waarvan er 45.000 nooit hun prachtig vaderland terugzagen.
In februari 1945 werd gestart met de aanleg van de Canadese militaire begraafplaats in Adegem. De jaarlijkse ingetogen Herdenking in september op het Canadees Kerkhof is een ideale gelegenheid om een ode te brengen aan de vrede.
De vzw België-Canada wenst de banden met de bevrijders van onze regio, verder te ontwikkelen, teneinde het verleden niet te vergeten en te ijveren voor een betere wereld.
De werking van de vzw is slechts mogelijk dankzij de medewerking van de Canadese Ambassade, de steun van steden en gemeenten, sponsoren en zovele toegewijde oud-strijders, sympathisanten en leden.

Fotohoek

Algemene Vergadering Damme 2015 01
9
Canadees Bezoek Nov 2015 011
Algemene Vergadering Damme 2015 024
17
Algemene Vergadering Damme 2015 022
Sbmm18
Canadees Bezoek Nov 2015 029
13
Sbmm21
Algemene Vergadering Damme 2015 029
Sbmm8
Sbmm1
Canadees Bezoek Nov 2015 023
19
Canadees Bezoek Nov 2015 049
Canadees Bezoek Nov 2015 086
Algemene Vergadering Damme 2015 012
Sbmm7
Sbmm12
Canadees Bezoek Nov 2015 062
12
10
Canadees Bezoek Nov 2015 018
3
20
Sbmm19
11
Sbmm11
18
Sbmm2
Canadees Bezoek Nov 2015 069
Algemene Vergadering Damme 2015 017
Algemene Vergadering Damme 2015 032
Sbmm6
Canadees Bezoek Nov 2015 048
14
16
Canadees Bezoek Nov 2015 043
Sbmm28
Algemene Vergadering Damme 2015 048
Sbmm3
Canadees Bezoek Nov 2015 073
Algemene Vergadering Damme 2015 016
Canadees Bezoek Nov 2015 012
Sbmm30
Canadees Bezoek Nov 2015 060
Sbmm23
Sbmm29
Algemene Vergadering Damme 2015 037
Canadees Bezoek Nov 2015 063
Sbmm9
6
Sbmm10
Algemene Vergadering Damme 2015 021
15
Algemene Vergadering Damme 2015 044
2
Algemene Vergadering Damme 2015 06
Canadees Bezoek Nov 2015 027
Canadees Bezoek Nov 2015 09
Sbmm13
Algemene Vergadering Damme 2015 067
Canadees Bezoek Nov 2015 020
5
Sbmm4
Sbmm16
Sbmm25
Sbmm26
Sbmm22
Sbmm27
Sbmm20
8
1
Sbmm17
Sbmm24
Algemene Vergadering Damme 2015 033
Canadees Bezoek Nov 2015 087
7
4
Sbmm14
Canadees Bezoek Nov 2015 02
Canadees Bezoek Nov 2015 034
Sbmm15
Canadees Bezoek Nov 2015 030
Algemene Vergadering Damme 2015 051