welcome to

VZW België-Canada

explore – experience – remember

Wie zijn we?

VZW België-Canada

Opgericht in 1995
De vereniging heeft als doel het bestendigen en verder ontwikkelen van de relaties tussen België en Canada. De vereniging wil tevens de dankbaarheid van het Belgische volk aan Canada en het Canadese volk benadrukken.
Canada heeft in de Tweede Wereldoorlog een immens offer gebracht. Er werden meer dan één miljoen jonge Canadezen ingezet, waarvan er 45.000 nooit hun prachtig vaderland terugzagen.
In februari 1945 werd gestart met de aanleg van de Canadese militaire begraafplaats in Adegem. De jaarlijkse ingetogen Herdenking in september op het Canadees Kerkhof is een ideale gelegenheid om een ode te brengen aan de vrede.
De vzw België-Canada wenst de banden met de bevrijders van onze regio, verder te ontwikkelen, teneinde het verleden niet te vergeten en te ijveren voor een betere wereld.
De werking van de vzw is slechts mogelijk dankzij de medewerking van de Canadese Ambassade, de steun van steden en gemeenten, sponsoren en zovele toegewijde oud-strijders, sympathisanten en leden.

Fotohoek

Canadees Bezoek Nov 2015 02
Algemene Vergadering Damme 2015 016
Algemene Vergadering Damme 2015 033
Canadees Bezoek Nov 2015 018
Sbmm11
Sbmm9
Algemene Vergadering Damme 2015 017
Sbmm20
Canadees Bezoek Nov 2015 023
Algemene Vergadering Damme 2015 067
Sbmm14
15
Algemene Vergadering Damme 2015 032
5
Algemene Vergadering Damme 2015 048
11
17
Canadees Bezoek Nov 2015 034
Sbmm12
Sbmm1
Sbmm26
Canadees Bezoek Nov 2015 062
Algemene Vergadering Damme 2015 01
Sbmm18
8
Canadees Bezoek Nov 2015 048
Algemene Vergadering Damme 2015 024
19
Sbmm2
Sbmm19
Canadees Bezoek Nov 2015 011
Algemene Vergadering Damme 2015 029
Canadees Bezoek Nov 2015 043
Algemene Vergadering Damme 2015 022
Canadees Bezoek Nov 2015 012
Algemene Vergadering Damme 2015 037
Sbmm13
Canadees Bezoek Nov 2015 069
Canadees Bezoek Nov 2015 020
6
1
Sbmm22
Canadees Bezoek Nov 2015 060
Algemene Vergadering Damme 2015 051
Sbmm17
Canadees Bezoek Nov 2015 030
Canadees Bezoek Nov 2015 09
Algemene Vergadering Damme 2015 021
Sbmm27
13
Canadees Bezoek Nov 2015 086
12
14
3
Sbmm7
Sbmm29
18
Sbmm4
Sbmm25
Algemene Vergadering Damme 2015 012
Sbmm28
Sbmm6
7
Canadees Bezoek Nov 2015 063
Canadees Bezoek Nov 2015 087
2
16
9
Sbmm15
Sbmm30
Algemene Vergadering Damme 2015 06
4
20
Algemene Vergadering Damme 2015 044
10
Sbmm16
Sbmm10
Sbmm24
Canadees Bezoek Nov 2015 073
Sbmm3
Sbmm8
Sbmm21
Canadees Bezoek Nov 2015 029
Canadees Bezoek Nov 2015 049
Sbmm23
Canadees Bezoek Nov 2015 027