welcome to

VZW België-Canada

explore – experience – remember

Wie zijn we?

VZW België-Canada

Opgericht in 1995
De vereniging heeft als doel het bestendigen en verder ontwikkelen van de relaties tussen België en Canada. De vereniging wil tevens de dankbaarheid van het Belgische volk aan Canada en het Canadese volk benadrukken.
Canada heeft in de Tweede Wereldoorlog een immens offer gebracht. Er werden meer dan één miljoen jonge Canadezen ingezet, waarvan er 45.000 nooit hun prachtig vaderland terugzagen.
In februari 1945 werd gestart met de aanleg van de Canadese militaire begraafplaats in Adegem. De jaarlijkse ingetogen Herdenking in september op het Canadees Kerkhof is een ideale gelegenheid om een ode te brengen aan de vrede.
De vzw België-Canada wenst de banden met de bevrijders van onze regio, verder te ontwikkelen, teneinde het verleden niet te vergeten en te ijveren voor een betere wereld.
De werking van de vzw is slechts mogelijk dankzij de medewerking van de Canadese Ambassade, de steun van steden en gemeenten, sponsoren en zovele toegewijde oud-strijders, sympathisanten en leden.

Fotohoek

Algemene Vergadering Damme 2015 032
Canadees Bezoek Nov 2015 09
18
9
7
Algemene Vergadering Damme 2015 044
Sbmm27
2
Sbmm4
Canadees Bezoek Nov 2015 02
Algemene Vergadering Damme 2015 037
Sbmm10
Algemene Vergadering Damme 2015 01
Algemene Vergadering Damme 2015 021
Sbmm25
Algemene Vergadering Damme 2015 012
Sbmm8
Canadees Bezoek Nov 2015 063
Algemene Vergadering Damme 2015 016
Canadees Bezoek Nov 2015 030
Algemene Vergadering Damme 2015 022
3
Canadees Bezoek Nov 2015 062
Canadees Bezoek Nov 2015 029
8
Canadees Bezoek Nov 2015 048
Sbmm16
Algemene Vergadering Damme 2015 048
Algemene Vergadering Damme 2015 033
Canadees Bezoek Nov 2015 018
Sbmm28
15
Sbmm6
Algemene Vergadering Damme 2015 067
10
Sbmm1
Sbmm9
Algemene Vergadering Damme 2015 017
1
Algemene Vergadering Damme 2015 06
Algemene Vergadering Damme 2015 029
Sbmm7
12
Sbmm26
16
Sbmm20
Sbmm13
Canadees Bezoek Nov 2015 023
Sbmm21
Sbmm29
Sbmm2
Sbmm30
17
4
Canadees Bezoek Nov 2015 020
Canadees Bezoek Nov 2015 011
Algemene Vergadering Damme 2015 024
Sbmm12
Sbmm18
14
20
Sbmm23
Canadees Bezoek Nov 2015 043
Canadees Bezoek Nov 2015 069
Canadees Bezoek Nov 2015 073
Sbmm17
Algemene Vergadering Damme 2015 051
11
Sbmm15
Canadees Bezoek Nov 2015 034
Canadees Bezoek Nov 2015 060
Canadees Bezoek Nov 2015 012
6
Canadees Bezoek Nov 2015 049
Sbmm22
13
Sbmm24
Canadees Bezoek Nov 2015 087
Sbmm14
Canadees Bezoek Nov 2015 027
19
Sbmm19
Sbmm3
5
Sbmm11
Canadees Bezoek Nov 2015 086