welcome to

VZW België-Canada

explore – experience – remember

Wie zijn we?

VZW België-Canada

Opgericht in 1995
De vereniging heeft als doel het bestendigen en verder ontwikkelen van de relaties tussen België en Canada. De vereniging wil tevens de dankbaarheid van het Belgische volk aan Canada en het Canadese volk benadrukken.
Canada heeft in de Tweede Wereldoorlog een immens offer gebracht. Er werden meer dan één miljoen jonge Canadezen ingezet, waarvan er 45.000 nooit hun prachtig vaderland terugzagen.
In februari 1945 werd gestart met de aanleg van de Canadese militaire begraafplaats in Adegem. De jaarlijkse ingetogen Herdenking in september op het Canadees Kerkhof is een ideale gelegenheid om een ode te brengen aan de vrede.
De vzw België-Canada wenst de banden met de bevrijders van onze regio, verder te ontwikkelen, teneinde het verleden niet te vergeten en te ijveren voor een betere wereld.
De werking van de vzw is slechts mogelijk dankzij de medewerking van de Canadese Ambassade, de steun van steden en gemeenten, sponsoren en zovele toegewijde oud-strijders, sympathisanten en leden.

Fotohoek

Canadees Bezoek Nov 2015 030
Canadees Bezoek Nov 2015 087
Canadees Bezoek Nov 2015 063
Sbmm17
Algemene Vergadering Damme 2015 021
Canadees Bezoek Nov 2015 029
Algemene Vergadering Damme 2015 067
Algemene Vergadering Damme 2015 024
Sbmm2
3
Canadees Bezoek Nov 2015 020
Sbmm15
Sbmm27
Canadees Bezoek Nov 2015 012
Sbmm11
15
Algemene Vergadering Damme 2015 016
8
16
Algemene Vergadering Damme 2015 033
Sbmm29
Sbmm9
Sbmm20
Sbmm10
Sbmm18
17
Canadees Bezoek Nov 2015 011
Sbmm8
Canadees Bezoek Nov 2015 02
Algemene Vergadering Damme 2015 012
Sbmm13
Canadees Bezoek Nov 2015 060
14
Algemene Vergadering Damme 2015 048
Sbmm26
1
Algemene Vergadering Damme 2015 051
Algemene Vergadering Damme 2015 017
Sbmm12
Canadees Bezoek Nov 2015 09
Sbmm23
Sbmm16
Canadees Bezoek Nov 2015 086
Sbmm24
Sbmm3
12
Canadees Bezoek Nov 2015 073
Sbmm1
Canadees Bezoek Nov 2015 018
Sbmm7
Sbmm21
Sbmm6
Sbmm22
6
Algemene Vergadering Damme 2015 037
Canadees Bezoek Nov 2015 034
5
Sbmm30
Canadees Bezoek Nov 2015 049
4
9
Sbmm4
Canadees Bezoek Nov 2015 069
Algemene Vergadering Damme 2015 032
Algemene Vergadering Damme 2015 01
Canadees Bezoek Nov 2015 023
Canadees Bezoek Nov 2015 043
Canadees Bezoek Nov 2015 062
19
7
Algemene Vergadering Damme 2015 029
13
Sbmm28
Sbmm19
Sbmm25
Algemene Vergadering Damme 2015 06
10
Algemene Vergadering Damme 2015 044
2
11
Sbmm14
Canadees Bezoek Nov 2015 027
20
Canadees Bezoek Nov 2015 048
Algemene Vergadering Damme 2015 022
18