welcome to

VZW België-Canada

explore – experience – remember

Wie zijn we?

VZW België-Canada

Opgericht in 1995
De vereniging heeft als doel het bestendigen en verder ontwikkelen van de relaties tussen België en Canada. De vereniging wil tevens de dankbaarheid van het Belgische volk aan Canada en het Canadese volk benadrukken.
Canada heeft in de Tweede Wereldoorlog een immens offer gebracht. Er werden meer dan één miljoen jonge Canadezen ingezet, waarvan er 45.000 nooit hun prachtig vaderland terugzagen.
In februari 1945 werd gestart met de aanleg van de Canadese militaire begraafplaats in Adegem. De jaarlijkse ingetogen Herdenking in september op het Canadees Kerkhof is een ideale gelegenheid om een ode te brengen aan de vrede.
De vzw België-Canada wenst de banden met de bevrijders van onze regio, verder te ontwikkelen, teneinde het verleden niet te vergeten en te ijveren voor een betere wereld.
De werking van de vzw is slechts mogelijk dankzij de medewerking van de Canadese Ambassade, de steun van steden en gemeenten, sponsoren en zovele toegewijde oud-strijders, sympathisanten en leden.

Fotohoek

Canadees Bezoek Nov 2015 086
Canadees Bezoek Nov 2015 063
Algemene Vergadering Damme 2015 06
Canadees Bezoek Nov 2015 027
19
20
18
Algemene Vergadering Damme 2015 048
13
Sbmm3
Sbmm27
Sbmm9
Algemene Vergadering Damme 2015 021
Canadees Bezoek Nov 2015 030
Algemene Vergadering Damme 2015 024
Canadees Bezoek Nov 2015 09
Canadees Bezoek Nov 2015 012
Sbmm24
Algemene Vergadering Damme 2015 022
Canadees Bezoek Nov 2015 023
Sbmm26
Canadees Bezoek Nov 2015 011
Sbmm7
Algemene Vergadering Damme 2015 037
14
Sbmm16
Sbmm22
Sbmm18
Algemene Vergadering Damme 2015 029
Algemene Vergadering Damme 2015 032
Sbmm15
2
15
Sbmm17
Sbmm20
6
Sbmm2
Sbmm23
Algemene Vergadering Damme 2015 033
12
Sbmm1
Sbmm13
Sbmm10
Canadees Bezoek Nov 2015 018
Canadees Bezoek Nov 2015 043
Sbmm28
Algemene Vergadering Damme 2015 012
Algemene Vergadering Damme 2015 051
Algemene Vergadering Damme 2015 016
Canadees Bezoek Nov 2015 02
Sbmm8
8
Canadees Bezoek Nov 2015 062
Sbmm21
17
Canadees Bezoek Nov 2015 069
Algemene Vergadering Damme 2015 017
11
16
Sbmm29
Canadees Bezoek Nov 2015 048
Algemene Vergadering Damme 2015 067
4
3
9
Sbmm19
Canadees Bezoek Nov 2015 087
Sbmm14
5
Canadees Bezoek Nov 2015 020
Sbmm25
Canadees Bezoek Nov 2015 060
Algemene Vergadering Damme 2015 044
Canadees Bezoek Nov 2015 034
1
Sbmm30
10
Sbmm12
Sbmm11
Sbmm4
Canadees Bezoek Nov 2015 029
Canadees Bezoek Nov 2015 073
7
Canadees Bezoek Nov 2015 049
Algemene Vergadering Damme 2015 01
Sbmm6