Adoptie

Adopteer een van de oorlogsgraven op de Canadese begraafplaats te Adegem.

Adoptieaanvraag

Op het Adegem Canadian War Cemetery nabij Maldegem liggen 1.155 graven van Canadese, Britse, Nieuw-Zeelandse, Poolse en Franse soldaten die sneuvelden tijdens de bevrijding van de omliggende gemeenten en de acties rond het Leopoldkanaal en de Scheldemonding in het najaar van 1944.
Individuele kandidaten, families, verenigingen, scholen, openbare besturen, enz. krijgen via de vzw België-Canada de gelegenheid om een graf van een gesneuvelde bevrijder te adopteren. De vzw kreeg van de British Commonwealth Wargrave Commission de toestemming voor dit initiatief en krijgt de logistieke steun van de gemeente Maldegem.
Sinds 2017 zijn reeds 450 graven geadopteerd. Tijdens de jaarlijkse serene adoptieplechtigheid die traditioneel plaats vindt op de tweede zaterdag van de maand mei wordt aan de nieuwe adoptiemeters en -peters van een graf een adoptieoorkonde overhandigd die de adoptie bevestigt.
De adoptie is gratis. Vul onderstaand formulier in indien u een graf wenst te adopteren. Hou er aub rekening mee dat de graven van alle Poolse, Nieuw-Zeelandse, Australische en Franse bevrijders op de begraafplaats reeds een adoptiemeter of -peter toegewezen kregen.
Met de adoptie van oorlogsgraven wil de vzw België-Canada er voor zorgen dat de herdenking van de gesneuvelden uit WO II een blijvend karakter krijgt. Mede door dit initiatief zal het grote offer, dat de soldaten hebben gebracht nooit vergeten worden.

Adoptiereglement

  • De adoptie is volledig gratis.
  • In individuele naam kan slechts één graf geadopteerd worden. Een vereniging of school kan maximaal drie graven adopteren.
  • De adoptie geldt voor een periode van vijf jaar. Na verloop van deze periode zal de adoptiepeter/adoptiemeter gecontacteerd worden met de vraag de adoptie te verlengen.
  • De adoptie is volledig gratis. Een kleine vrijwillige gift voor de organisatie van de plechtigheid en de administratieve kosten wordt met dank aanvaard.
  • Een bezoek aan de begraafplaats is ten allen tijde mogelijk. Deelname aan de adoptieplechtigheden wordt geapprecieerd.
  • De Commonwealth War Graves Commission staat niet toe dat er ingrepen aan de graven uitgevoerd worden. Dit betekent o.a. dat er geen elementen aangebracht mogen worden op de grafsteen zelf. Bestaande planten en struiken mogen niet verwijderd worden. Het is eveneens verboden om bijkomende struiken of bloemen aan te planten en foto’s aan te brengen. Het neerleggen van een tuiltje snijbloemen is wel toegelaten, echter met verwijdering van de verpakking.
  • Het niet naleven van deze regels kan leiden tot de nietigheid van de adoptie.