welcome to

VZW België-Canada

explore – experience – remember

Wie zijn we?

VZW België-Canada

Opgericht in 1995
De vereniging heeft als doel het bestendigen en verder ontwikkelen van de relaties tussen België en Canada. De vereniging wil tevens de dankbaarheid van het Belgische volk aan Canada en het Canadese volk benadrukken.
Canada heeft in de Tweede Wereldoorlog een immens offer gebracht. Er werden meer dan één miljoen jonge Canadezen ingezet, waarvan er 45.000 nooit hun prachtig vaderland terugzagen.
In februari 1945 werd gestart met de aanleg van de Canadese militaire begraafplaats in Adegem. De jaarlijkse ingetogen Herdenking in september op het Canadees Kerkhof is een ideale gelegenheid om een ode te brengen aan de vrede.
De vzw België-Canada wenst de banden met de bevrijders van onze regio, verder te ontwikkelen, teneinde het verleden niet te vergeten en te ijveren voor een betere wereld.
De werking van de vzw is slechts mogelijk dankzij de medewerking van de Canadese Ambassade, de steun van steden en gemeenten, sponsoren en zovele toegewijde oud-strijders, sympathisanten en leden.

Fotohoek

Canadees Bezoek Nov 2015 063
Canadees Bezoek Nov 2015 086
12
Canadees Bezoek Nov 2015 069
11
8
Canadees Bezoek Nov 2015 049
6
Algemene Vergadering Damme 2015 01
Sbmm29
Canadees Bezoek Nov 2015 023
Sbmm26
Sbmm8
Sbmm28
Sbmm27
Canadees Bezoek Nov 2015 048
9
Algemene Vergadering Damme 2015 032
Sbmm7
Sbmm2
Algemene Vergadering Damme 2015 06
Sbmm6
Algemene Vergadering Damme 2015 037
Sbmm11
Sbmm3
Algemene Vergadering Damme 2015 051
Algemene Vergadering Damme 2015 067
Sbmm30
Canadees Bezoek Nov 2015 027
Algemene Vergadering Damme 2015 012
Sbmm25
Algemene Vergadering Damme 2015 029
Canadees Bezoek Nov 2015 060
Sbmm9
Sbmm23
Canadees Bezoek Nov 2015 030
Sbmm16
Sbmm14
Canadees Bezoek Nov 2015 018
Sbmm22
Sbmm17
Sbmm10
17
Canadees Bezoek Nov 2015 011
4
14
20
Algemene Vergadering Damme 2015 017
13
Canadees Bezoek Nov 2015 02
Sbmm15
Canadees Bezoek Nov 2015 073
Algemene Vergadering Damme 2015 016
Algemene Vergadering Damme 2015 021
3
Canadees Bezoek Nov 2015 043
Sbmm12
Algemene Vergadering Damme 2015 022
Algemene Vergadering Damme 2015 044
Sbmm18
10
Canadees Bezoek Nov 2015 029
15
16
7
Canadees Bezoek Nov 2015 09
Algemene Vergadering Damme 2015 048
Canadees Bezoek Nov 2015 062
Canadees Bezoek Nov 2015 012
Algemene Vergadering Damme 2015 024
Sbmm24
1
Sbmm13
2
Canadees Bezoek Nov 2015 087
Canadees Bezoek Nov 2015 020
Sbmm1
Sbmm20
18
Sbmm4
19
Algemene Vergadering Damme 2015 033
Sbmm19
Canadees Bezoek Nov 2015 034
5
Sbmm21